Link arkitektur

TEAM

Oslo

Anne Lise

Reitan

Interiørarkitekt

Oslo

+47 975 48 181
cb582c
/sitefiles/site1/shop/anne-lise-reitan_8_2013-01-02-14-34-48.jpg

Beate

Bustin-Gardiner

PA for adm. dir.

Oslo

+47 48 00 50 81
cb582c
/sitefiles/site1/shop/beate-bustin-gardiner_8_2013-01-02-14-35-24.jpg

Bente Anita Holt

Håkonsen

Sivilarkitekt

Oslo

+ 47 975 71 155
cb582c
/sitefiles/site1/shop/bente-anita-holt-hakonsen_8_2013-01-02-14-36-08.jpg

Berit

Solstad

Økonomimedarbeider

Oslo

+ 47 907 85 007
cb582c
/sitefiles/site1/shop/berit-solstad_8_2013-01-02-14-36-42.jpg

Bjørn

Andreassen

Sivilarkitekt

Oslo

+ 47 994 01 038
cb582c
/sitefiles/site1/shop/bjorn-andreassen_8_2013-01-02-14-38-06.jpg

Bjørn

Garnås

Sivilarkitekt

Oslo

+ 47 976 57 650
cb582c
/sitefiles/site1/shop/bjorn-garnas_8_2013-01-02-14-40-57.jpg

Bjørn Erik

Lie

IT-sjef Norden

Oslo

+ 47 906 86 747
cb582c
/sitefiles/site1/shop/bjorn-erik-lie_8_2013-01-02-14-40-05.jpg

Christine

Eng

Sivilarkitekt

Oslo

+47 947 84 605
cb582c
/sitefiles/site1/shop/christine-eng_8_2013-01-02-14-45-06.jpg

Elin

Skretteberg Sønderland

Interiørarkitekt

Oslo

+ 47 906 62 328
cb582c
/sitefiles/site1/shop/elin-skretteberg-sonderland_8_2013-01-02-14-47-08.jpg

Elisabeth

Meyer

Sivilarkitekt

Oslo

+ 47 907 73 934
cb582c
/sitefiles/site1/shop/elisabeth-meyer_8_2013-01-02-14-48-14.jpg

Geir Odd

Målsnes

Ansvarlig for tilbuds- og kontraktsteam

Oslo

+ 47 911 21 240
cb582c
/sitefiles/site1/shop/geir-odd-malsnes_8_2012-04-19-12-38-26.jpg

Hanne Sophie

Solhaug

Sivilingeniør/Faglig leder Plan

Oslo

+47 480 76 820
cb582c
/sitefiles/site1/shop/hanne-sophie-solhaug_8_2013-01-30-12-01-49.jpg

Heidi

Holte

Gruppeleder, Interiørark. MNIL

Oslo

+ 47 900 15 119
cb582c
/sitefiles/site1/shop/heidi-holte_8_2013-01-02-14-51-30.jpg

Heidi Therese

Carlsson

Sivilarkitekt

Oslo

+ 47 932 03 745
cb582c
/sitefiles/site1/shop/heidi-therese-carlsson_8_2013-01-02-15-29-45.jpg

Ingrid Ek

Folkestad

Sivilarkitekt

Oslo

+ 47 928 88 210
cb582c
/sitefiles/site1/shop/ingrid-ek-folkestad_8_2013-01-02-15-00-19.jpg

Ingvild

Grette

Sekretær

Oslo

+ 47 920 46 651
cb582c
/sitefiles/site1/shop/ingvild-grette_8_2013-01-02-15-01-18.jpg

Jan Sverre

Asmyr

Landskapsarkitekt

Oslo

+ 47 412 79 874
cb582c
/sitefiles/site1/shop/jan-sverre-asmyr_8_2013-01-02-15-02-22.jpg

Johan

Korff

KS-sjef, sivilarkitekt MNAL

Oslo

+ 47 913 45 941
cb582c
/sitefiles/site1/shop/johan-korff_8_2013-01-02-15-03-53.jpg

Karin

Åmodt

Regnskapsmedarbeider

Oslo

+ 47 904 08 503
cb582c
/sitefiles/site1/shop/karin-amodt_8_2013-01-02-15-04-37.jpg

Malin

Lindroth

Interiørarkitekt

Oslo

+47 976 61 252
cb582c
/sitefiles/site1/shop/malin-lindroth_8_2013-01-02-15-08-06.jpg

Markus

Baumann

Siv. arkitekt

Oslo

+47 675 28 718
/sitefiles/site1/shop/markus-baumann_8_2013-01-02-15-09-01.jpg

Martha

Bergh Lunde

Økonomisjef Norden

Oslo

+47 410 40 822
cb582c
/sitefiles/site1/shop/martha-bergh-lunde_8_2013-01-02-15-09-49.jpg

Mette Flottorp

Mørk

Lønningsansvarlig

Oslo

+ 47 908 08 300
cb582c
/sitefiles/site1/shop/mette-flottorp-mork_8_2013-01-02-15-11-35.jpg

Morten P.

Staubo

Nestleder, Sivilarkitekt

Oslo

+ 47 930 31 129
cb582c
/sitefiles/site1/shop/morten-p_-staubo_8_2013-01-02-15-13-09.jpg

Olaf

Dalheim

Sivil Arkitekt

Oslo

+47 926 23 900
cb582c
/sitefiles/site1/shop/olaf-dalheim_8_2013-01-02-15-15-58.jpg

Siri

Legernes

Adm. dir. Norden

Oslo

+47 67 12 43 11
cb582c
/sitefiles/site1/shop/siri-leganger_8_2012-04-19-12-46-39.jpg

Stein A.

Carlsen

Arkitekt

Oslo

+ 47 908 91 319
cb582c
/sitefiles/site1/shop/stein-a_-carlsen_8_2013-01-02-15-18-18.jpg

Stina Karin

Nyberg

Adm.sekretær

Oslo

+33 65 89 73 960
cb582c
/sitefiles/site1/shop/stina-karin-nyberg.jpg

Susanne

Tangerud

Interiørarkitekt

Oslo

+47 911 98 171
cb582c
/sitefiles/site1/shop/susanne-tangerud_8_2013-01-02-15-20-54.jpg

Sveinung

Skjelstad

Sivilarkitekt

Oslo

+ 47 958 26 806
cb582c
/sitefiles/site1/shop/sveinung-skjelstad_8_2013-01-02-15-21-57.jpg

Tore Lars

Bergh

Sivilarkitekt

Oslo

+ 47 995 94 525
cb582c
/sitefiles/site1/shop/tore-lars-bergh_8_2013-01-02-15-23-16.jpg

Torunn

Petersen

Interiørarkitekt, fag-og markedsansvarlig for IARK

Oslo

+ 47 952 15 243
cb582c
/sitefiles/site1/shop/torunn-petersen_8_2013-01-02-15-24-09.jpg

Øyvind

Solbjør

Teknisk tegner

Oslo

+ 47 941 44 880
cb582c
/sitefiles/site1/shop/oyvind-solbjor.jpg